TIN TỨC
Thông báo
Học bổng du học Ấn Độ năm học 2018-2019

Học bổng du học Ấn Độ năm học 2018-2019

Năm học 2018-19, Chính phủ Ấn Độ dành tặng Việt Nam 48 suất học bổng do Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR) điều phối, trong khuôn khổ Chương trình Học bổng Chung (GSS), Hợp tác Sông Hằng-Sông Mekong (MGC) và Chương trình Trao Đổi...