TIN TỨC
Nhiệm vụ giao ban
Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội cơ hộc Việt Nam lần thứ VIII

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội cơ hộc Việt Nam lần thứ VIII

Với thành tích xuất sắc trong 5 năm học, điểm trung bình học tập đạt loại giỏi và xuất sắc, kỹ năng ngoại ngữ tốt, tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu khoa học cấp trường, đó là những thành tích tiêu biểu của nhóm sinh viên...