Công đoàn Trường
Công đoàn Trường
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017

Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-CĐTr ngày 15/1/2017 của Công đoàn Trường Đại học Công nghệ GTVT. Ban Thường vụ Công đoàn xây dựng Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc năm...

Thông báo vay ưu đãi nhà ở xã hội

Thông báo vay ưu đãi nhà ở xã hội

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Công đoàn GTVT Việt Nam có công văn số 220/CĐN-CSPL thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định...