Cơ hội việc làm

Kỹ sư Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo đại học Công nghệ thông tin nhằm trang bị cho người học sau...

Kỹ sư CNKT Điện tử viễn thông

Xã hội phát triển, hiện đại hoá năng suất lao động là nhu cầu cần thiết, đòi hỏi...

Kỹ sư Hệ thống thông tin

Tham gia hoặc quản lý các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin, Quản...

Kỹ sư Truyền thông và Mạng máy tính

Môi trường làm việc trong ngành Truyền thông và Mạng máy tính rất đa dạng với nhu cầu...

Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trung bình mỗi tháng nước ta có khoảng 9.000 doanh...

Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp làm việc được ở tất cả các vị...

Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trung bình mỗi tháng nước ta có khoảng 9.000 doanh...

Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong...

Kỹ sư Logistics và Vận tải đa phương thức

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Logistics và Vận tải đa phương thức có thể làm việc tại...

Kỹ sư Quản lý và Điều hành vận tải đường bộ

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp vận tải ô tô;...

Kỹ sư Quản lý và Điều hành vận tải đường sắt

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị kinh doanh vận tải...

Kỹ sư CNKT Ô tô

Người tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô làm việc ở vị trí: kỹ sư Công...