Ngành Công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin

Có năng lực tư duy, sáng tạo; phương pháp nghiên cứu khoa học, giao tiếp, thuyết trình...

Xem chi tiết
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Có kiến thức chuyên môn về điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật...

Xem chi tiết
Điện tử - Viễn thông

Có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có khả năng thuyết trình, giao tiếp và...

Xem chi tiết
Truyền thông và mạng máy tính

Có kiến thức chuyên môn kỹ thuật truyền thông, lập trình, an ninh mạng... để thiết...

Xem chi tiết