Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201 - Hệ đào tạo: Đại học chính quy - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư công nghệ...

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mã ngành: 7480102 - Hệ đào tạo: Đại học chính quy - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Mạng máy...

Hệ thống thông tin

Có năng lực tư duy, sáng tạo; phương pháp nghiên cứu khoa học, giao tiếp, thuyết trình...

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Cơ điện tử tên tiếng Anh Mechatronics được tạo thành từ hai phần Cơ học (Mechanics) và...

Điện tử - Viễn thông

Có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có khả năng thuyết trình, giao tiếp và...