Khối ngành CNTT - Điện tử viễn thông
Ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh

Ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh học ra để làm gì?

Kỹ sư Hệ thống thông tin

Nội dung đào tạo ngành Hệ thống thông tin của Đại học Công nghệ GTVT tích hợp cân...

Kỹ sư mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu là một ngành nghiên cứu những nguyên lý...

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Điện tử Viễn thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các...

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mã ngành: 7480102 - Hệ đào tạo: Đại học chính quy - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Mạng máy...

Hệ thống thông tin

Có năng lực tư duy, sáng tạo; phương pháp nghiên cứu khoa học, giao tiếp, thuyết trình...

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Cơ điện tử tên tiếng Anh Mechatronics được tạo thành từ hai phần Cơ học (Mechanics) và...

Điện tử - Viễn thông

Có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có khả năng thuyết trình, giao tiếp và...