Phòng Đào tạo

Thông báo

Thông báo công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Hệ chính quy các ngành Hệ thống thông tin...
Thông báo công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Hệ chính quy các ngành Hệ thống thông tin...

Thông báo công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Hệ chính quy các ngành Hệ thống thông tin và công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí đợt 7 năm học 2016-2017
Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí đợt 7 năm học 2016-2017

Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí đợt 7 năm học 2016-2017

Liên Kết - Hợp Tác