Danh sách các học phần thi cải thiện đợt tháng 2/2020 bị hủy


Danh sách các học phần thi cải thiện đợt tháng 2/2020 bị hủy

12/01/2020

Các học phần thi cải thiện (ĐỢt tháng 2/2020) sau đây bị hủy:

An toàn và bảo mật hệ thống thông tin (DC3HT51)
Anten và truyền sóng (DC2DT55)
Bảo hiểm (DC3TN54)
Bảo hiểm trong giao thông vận tải (DC2CB89)
Cấp thoát nước (DC3DD46)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (DC2HT26)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (DC2TT26)
Chẩn đoán bảo dưỡng kỹ thuật máy xây dựng (DC3MX51)
Chi tiết máy 2 (DC2CK57)
Chi tiết máy 2 (DC2CK62)
Chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải ô tô (DC3VB76)
Cơ học kết cấu  (DC2CT27)
Cơ kỹ thuật (DC2CO24)
Cơ sở thiết kế trên máy tinh(DC2CK59)
Cơ sở truyền số liệu (DC3DT34)
Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô (DC3OT52)
Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô (DC3OT35)
Công nghệ lắp ráp ô tô (DC3OT53)
Công nghệ phần mềm (DC2HT38)
Đại cương thương mại điện tử (DC2EC21)
Dao động kỹ thuật (DC2CB97)
Địa kỹ thuật (DC2KX31)
Điện tử tương tự (DC2DT68)
Định giá tài sản (DC3TN53)
Định mức kinh tế kỹ thuật vận tải ô tô (DC2VB67)
Đo lường điện tử (DC2DT26)
Động cơ điện (DC2CK42)
Giao dịch ngoại thương (DC3VL35)
Giao nhận vận tải (DC3VB75)
Hạ tầng Giao thông vận tải đường bộ (DC2VB39)
Hầm giao thông (DC3CA71)
Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (DC3HT21)
Hệ thống điện và điện tử trên ô tô (DC3CO69)
Hệ thống viễn thông (DC3DT63)
Hình họa - Vẽ kỹ thuật  (DC2DD11)
KC gạch, đá và gỗ (DC2DD53)
Kế toán quản trị (DC3KT26)
Kế toán xây dựng cơ bản (DC3KX38)
Kết cấu - tính toán động cơ (DC3CK41)
Kết cấu thép máy xây dựng (DC3MX40)
Kết cấu thép máy xây dựng (DC3MX50)
Kết cấu và tính toán ô tô (DC3CO68)
Khai thác kỹ thuật ô tô (DC3VB52)
Kiểm toán căn bản (DC2KV81)
Kiến trúc máy tính (DC2HT11)
Kinh tế công cộng (DC2TN65)
Kinh tế phát triển (DC2TN63)
Kinh tế vi mô (DC2LG29)
Kỹ thuật điện - Điện tử (DC2CK43)
Kỹ thuật vi điều khiển (DC3ME22)
Lập trình hướng đối tượng C++ (DC2TT35)
Lịch sử các học thuyết kinh tế (DC1KV51)
Linh kiện điện tử (DC2ME30)
Logistics (DC3KV15)
Lý thuyết đàn hồi (DC2CT30)
Mạng viễn thông (DC3DT36)
Máy nâng vận chuyển (DC3MX43)
Ngôn ngữ lập trình C (DC2TT23)
Ngôn ngữ lập trình C / C++ (DC2DT23)
Nguyên lý máy (DC2CK55)
Nguyên lý quy hoạch (DC2DD94)
Nguyên lý thống kê (DC2KV70)
Nhập môn Cơ sở dữ liệu (DC2TT22)
Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn (DC3CK21)
Nhiệt kỹ thuật (DC2CK48)
Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vận tải ô tô (DC3VB72)
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (DC3HT60)
Pháp luật kinh tế (DC1KV93)
Pháp luật về kinh doanh Logistics và Vận tải đa phương thức (DC3VL24)
Quản lý tài chính công (DC3TN58)
Quản trị dự án đầu tư (DC3QT68)
Quản trị Logistics (DC3VL28)
Quản trị tài chính công ty đa quốc gia (DC3TN61)
Tài chính doanh nghiệp (DC3KV36)
Tài chính doanh nghiệp 2 (DC3TN32)
Tài chính doanh nghiệp vận tải ô tô (DC3VB73)
Tài chính doanh nghiệp xây dựng (DC3KX37)
Thị trường chứng khoán (DC2KV92)
Thiết kế cầu (DC3CA84)
Thiết kế đường (DC2KX41)
Thiết kế đường ô tô (DC3DB76)
Thiết kế đường ô tô 1 (DC3DB80)
Thống kê xây dựng  (DC3KX61)
Thương mại quốc tế (DC3VL41)
Tiếng Anh chuyên ngành (DC3OT18)
Tiếng Anh chuyên ngành (DC3TN18)
Tiếng Anh chuyên ngành (DC3VL18)
Tin học đại cương (DC1TT41)
Tin học ứng dụng (DC2CK60)
Tổ chức thi công CTXD (DC3CD53)
Tổ chức và quản lý doanh nghiệp vận tải ô tô (DC3VB65)
Tổ chức vận tải hàng hóa (DC3VB61)
Tổ chức vận tải hành khách (DC3VB63)
Tổ chức xếp dỡ  (DC2LG22)
Tổ chức xếp dỡ (DC3KV21)
Toán cao cấp (DC1CB44)
Tối ưu hóa (DC1CB45)
Trang bị điện và thiết bị điều khiển tự động trên ô tô (DC3OT32)
Trường điện từ (DC2DT28)
Truyền động thủy lực và khí nén (DC2CK58)
Vật liệu xây dựng (DC2DD35)
Vật liệu xây dựng (DC2KX36)
Vẽ kỹ thuật (DC2CO15)
Xây dựng cầu (DC2KX52)
Xây dựng cầu 1 (DC3CA69)
Xây dựng mặt đường (DC3DB86)
Xử lý tín hiệu số (DC2DT65)

SV lấy lại tiền các học phần này theo tập thể lớp, từ ngày 18/02/2020 đến 17h00 ngày 20/02/2020 tại phòng 206H3, lưu ý cử cán bộ lớp lên lấy lại tiền, khi đi mang theo thẻ sinh viên.