TB v/v hoàn thiện CĐR trình độ CNTT; Tổ chức ôn tập và thi cấp Chứng chỉ ƯD CNTT cơ bản


TB v/v hoàn thiện CĐR trình độ CNTT; Tổ chức ôn tập và thi cấp Chứng chỉ ƯD CNTT cơ bản

23/07/2020

   Theo Quyết định số 1799/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 21/6/2017 của Hiệu trưởng trường ĐHCNGTVT về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường ĐHCNGTVT (chi tiết xem file đính kèm), kể từ khóa 68 – ĐH chính quy và khóa 70 - ĐH liên thông, chuẩn đầu ra trình độ công nghệ thông tin là một trong những điều kiện để SV được xét công nhận tốt nghiệp. Theo QĐ này, SV có thể sử dụng chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (CC ƯDCNTTCB) để được xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời sử dụng cho công việc sau này.

   Trường Đại học Công nghệ GTVT là một trong các Đơn vị được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép cấp CC ƯDCNTTCB nói trên.  Nhằm tạo điều kiện cho SV của Trường, khi đăng kí thi CC ƯDCNTTCB và ôn tập tại Trường, SV sẽ được hưởng các mức phí ưu đãi:

-          Thi CC CNTT: 400.000đ / lần;

-          SV có thể đăng kí ôn tập trước khi thi ở 2 cấp độ: cấp độ 1: 250.000đ / lần, cấp độ 2: 500.000đ / lần;

-           Lưu ý: Các SV khóa trên (K67 trở về trước) của Trường vẫn được hưởng các mức ưu đãi trên.

   Những SV thi đạt tại các kì thi do Trường ĐHCNGTVT tổ chức sẽ được cấp CC ƯDCNTTCB (có giá trị trên toàn quốc). Phòng Đào tạo sẽ lưu trữ kết quả của các SV này và tự động sử dụng kết quả để làm cơ sở xét công nhận tốt nghiệp cho SV.

   Dự kiến từ 03/8/2020, Nhà trường tổ chức thi cấp CC CNTT cho SV vào tối các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần.

   Những SV có nhu cầu thi CC ƯDCNTTCB và ôn tập tại Trường có thể đăng kí và nộp lệ phí tại phòng Đào tạo – 206H3.

-          Truờng hợp đăng kí theo tập thể lớp, SV có thể đăng kí theo mẫu đính kèm; sau đó tập hợp danh sách, nộp lệ phí và các giấy tờ kèm theo tại phòng Đào tạo - 206H3;

-          Trường hợp đăng kí từng cá nhân riêng lẻ, SV có thể đăng kí; nộp lệ phí và các giấy tờ kèm theo tại phòng Đào tạo -206H3;

-          Lưu ý: Mỗi SV khi đăng kí cần đăng kí trên bản cứng; nộp kèm 01 bản photo CMND/CCCD và 02 ảnh 3 x 4 (sau mỗi ảnh ghi rõ Họ tên, Ngày sinh và mã SV).