Thông báo v/v đăng kí các lớp mở thêm - Đợt 12 - năm học 2019-2020


Thông báo v/v đăng kí các lớp mở thêm - Đợt 12 - năm học 2019-2020

05/12/2019

Trên cơ sở danh sách do các Văn phòng khoa tập hợp, phòng Đào tạo mở thêm một số lớp (chi tiết trong file đính kèm).

 

SV đăng kí các lớp mở thêm bằng tài khoản cá nhân từ 12h00 ngày 09/12/2019 đến hết ngày 09/12/2019 (lưu ý: khi đã đăng kí các lớp trên, SV không được phép hủy).