ĐIỀU CHỈNH Thông báo về việc Đăng kí học kì chính 2 - Năm học 2019 - 2020 – Đại học chính quy – Hà Nội


ĐIỀU CHỈNH Thông báo về việc Đăng kí học kì chính 2 - Năm học 2019 - 2020 – Đại học chính quy – Hà Nội

06/03/2020

Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, "Thông báo về việc Đăng kí học kì chính 2 - Năm học 2019 - 2020 – Đại học chính quy – Hà Nội" đã đăng ngày 13/01/2020 được ĐIỀU CHỈNH lại như sau:

 

1. Tất cả các lớp Khóa 70 theo kế hoạch cũ học tại Vĩnh Yên trong Học kì 2 - Năm học 2019 - 2020 sẽ chuyển về học tại Hà Nội hoặc chuyển sang học tại Vĩnh Yên và các học kì tiếp theo. Một số lớp theo kế hoạch cũ thực tập tại Vĩnh Yên cũng sẽ được điều chỉnh để thực tập tại Hà Nội, riêng Thực tập Kĩ thuật thi công cơ bản sẽ chuyển sang học tại Vĩnh Yên vào cuối Học kì 2 này (SV xem chi tiết trong sheet "KH").

 

2. SV đăng kỳ học bằng bản cứng với đầy đủ chữ ký (in hai mặt, theo đúng mẫu đính kèm) và nộp về phòng Đào tạo - 206H3 trước 17h00 ngày 18/3/2020. Chú ý:
    - Với những học phần đã ghi trong sheet “KH” (của từng lớp), SV chỉ phải đăng ký trên bản cứng, phòng Đào tạo sẽ đăng ký trên trang qldt cho SV và rà soát lại việc đăng kí căn cứ vào bản cứng lớp đã nộp. Với những lớp không nộp bản cứng đúng hạn, GVCN-CVHT sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học của SV lớp mình phụ trách;
     - Trước khi nộp bản cứng về phòng Đào tạo, GVCN-CVHT và cán bộ lớp phải rà soát lại cẩn thận về các học phần đã đăng ký (Tên học phần, mã học phần, số lượng học phần...), những SV không đăng ký học phải ghi rõ lý do trong cột Ghi chú;
     - SV phải tự mình kiểm tra và ký vào phần đăng ký của mình trên bản cứng, không được phép ký hộ hoặc ký thay;
     - SV có thể xem cụ thể tiến độ học của từng học phần trong sheet “KH”;
     - Những lớp chỉ còn phải làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp không phải nộp bản cứng đăng kí.

                                                      

3. Không tổ chức học ghép cho SV học lại, học cải thiện, học vượt, học bù trong học kì chính này. Các SV học lại, học cải thiện sẽ được tổ chức 1 đợt học riêng (dự kiến đăng kí vào giữa tháng 3/2020 và bắt đầu học từ đầu tháng 4/2020) vào cả ngày thứ 7, CHủ nhật và buổi tối các ngày trong tuần (sẽ có thông báo sau).

 

4. Một số học phần của một số lớp sẽ bị điều chỉnh (thêm / bớt học phần, thời gian bắt đầu /kết thúc của học phần...) cho phù hợp


5. Từ ngày 16/3/2020 đến 17h00 ngày 17/3/2020, SV kiểm tra lại các học phần học trong học kỳ chính 2 - năm học 2019 - 2020 đã được đăng ký trong tài khoản cá nhân trên trang qldt, nếu thấy có sai sót phải phản ánh lại về phòng Đào tạo – 206H3 trước 17h00 ngày 18/3/2020. YÊU CẦU SINH VIÊN CHỤP LẠI ẢNH MÀN HÌNH CÁC HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG (thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân và các học phần đã được đăng kí).