Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 7 - HK2-2018-2019 - ngày 31/07/2019


Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 7 - HK2-2018-2019 - ngày 31/07/2019

30/07/2019

Sinh viên xem danh sách phòng thi trong các files đính kèm .

Chú ý các trường hợp trùng lịch phản hồi lại về phòng 409H1 để được sắp xếp bổ sung.

File đính kèm