DANH SÁCH PHÒNG THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 12,13/9/2020