Danh sách phòng thi lại học kỳ 2-2019-2020-1 ngày 18/10/2020


Danh sách phòng thi lại học kỳ 2-2019-2020-1 ngày 18/10/2020

17/10/2020

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong các Files đính kèm.

Chú ý : Các môn thi theo hình thức Trắc nghiệm trong ngày 17,18/10/2020 sẽ hoãn thi tới ngày 24,25/10/2020

File đính kèm