ĐIỂM TỔNG HỢP
Ngày đăng : 15/02/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 65

Ngày đăng : 14/02/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 64

Ngày đăng : 14/02/2017

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 66

Ngày đăng : 25/08/2016

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2015 - 2016 hệ đại học chính quy , cao đẳng chính quy .

Ngày đăng : 15/04/2016

Danh sách điểm theo lớp hệ Đại Học Liên Thông khóa 66 - Học kỳ 1 - 2015-2016

Ngày đăng : 17/03/2016

Danh sách điểm theo lớp hệ Đại Học Liên Thông khóa 65 - Học kỳ 1 - 2015-2016

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/02/2017
Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/02/2017
Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/02/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học , Cao đẳng chính quy .
Lịch thi lại chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học , Cao đẳng chính quy .

Lịch thi lại chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học , Cao đẳng chính quy .

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017  Khóa 65
Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 65

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 65

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017  Khóa 64
Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 64

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 64