ĐIỂM TỔNG HỢP
Ngày đăng : 25/05/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp 65DCKT

Ngày đăng : 21/05/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình - update 21/05/2018

Ngày đăng : 10/05/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình

Ngày đăng : 19/04/2018

Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018

Ngày đăng : 14/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 66,67,68 Cao Đẳng Chính Quy

Ngày đăng : 14/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 67,68 Đại Học Liên Thông

Ngày đăng : 06/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 68 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 06/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 67 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 06/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 66 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 06/03/2018

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Khóa 65 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học liên thông

Ngày đăng : 09/08/2017

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 64 hệ đại học chính quy

Tin mới nhận

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 22/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 22/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 22/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 21/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 21/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 21/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 20/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 20/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 20/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 17/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 17/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 17/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 16/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 16/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 16/06/2018