Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Các khóa 66,67,68


Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Các khóa 66,67,68

02/11/2018

Lịch thi dự kiến học kỳ 1  năm học 2018 - 2019 - Các khóa 66,67,68

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

Chú ý : Sinh viên dùng chức năng lọc ( Filter ) theo cột lớp để xem lịch thi theo từng lớp . Trường hợp sinh viên học ghép phải tìm thông tin lớp học phần trong tài khoản cá nhân để xem đúng lịch thi .

Mọi thắc mắc , góp ý sinh viên phản hồi về phòng 409-H1 hoặc tại đây https://www.facebook.com/DBCLUTT/  Thời gian nhận phản hồi tới hết ngày 09/11/2018.

Yêu cầu các lớp trưởng các lớp nộp tiền giấy thi năm học 2018 - 2019 về phòng 409H1 trước ngày 15/11/2018. ( các lớp chưa hoàn thành việc nộp tiền giấy thi sẽ không được xếp lịch thi )