Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2018 - 2019


Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

02/05/2019

Lịch thi dự kiến học kỳ 2  năm học 2018 - 2019 

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

Chú ý : Sinh viên dùng chức năng lọc ( Filter ) theo cột lớp để xem lịch thi theo từng lớp . Trường hợp sinh viên học ghép phải tìm thông tin lớp học phần trong tài khoản cá nhân để xem đúng lịch thi .

Mọi thắc mắc , góp ý sinh viên phản hồi về phòng 409-H1 hoặc tại đây https://www.facebook.com/DBCLUTT/  Thời gian nhận phản hồi tới hết ngày 10/05/2019.

Yêu cầu các lớp trưởng các lớp nộp tiền giấy thi năm học 2018 - 2019 về phòng 409H1 trước ngày 10/05/2019. ( các lớp chưa hoàn thành việc nộp tiền giấy thi sẽ không được xếp lịch thi )