Lịch thi học kỳ 1 - 2018 -2019 - Đợt 2


Lịch thi học kỳ 1 - 2018 -2019 - Đợt 2

04/10/2018

Lịch thi dành cho các lớp 66DCDM21 - 66DCMO21 - 66DCOT21,23 - 66DCKT25,26,27 - 67DCMO21 - 67DCOT21,22

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

Các trường hợp sinh viên bị trùng lịch thi , hoặc có thắc mắc về lịch thi . Sinh viên phản hồi về phòng 409H1 hoặc tại đây : https://www.facebook.com/DBCLUTT/

Chú ý : Lớp trưởng các lớp thu tiền giấy thi cả năm học 2018 - 2019 ( 20,000đ /1sv /1 năm học )