Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH - Đợt 1


Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH - Đợt 1

12/03/2019

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH - Đợt thi sớm đi vĩnh yên

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

Chú ý : Sinh viên dùng chức năng lọc ( Filter ) theo cột lớp để xem lịch thi theo từng lớp . Trường hợp sinh viên học ghép phải tìm thông tin lớp học phần trong tài khoản cá nhân để xem đúng lịch thi .

Mọi thắc mắc , góp ý sinh viên phản hồi về phòng 409-H1 hoặc tại đây https://www.facebook.com/DBCLUTT/   

Yêu cầu các lớp trưởng các lớp nộp tiền giấy thi năm học 2018 - 2019 về phòng 409H1 trước ngày 17/03/2019