Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 dành cho khoá 70 (Đợt 1)