Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 Khoá 70, Đợt 2