Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Khóa 69


Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Khóa 69

07/03/2019

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

Lịch thi của các khóa còn lại sẽ được update sau . 

Mọi thắc mắc về điểm , về danh sách báo về phòng 409-H1 hoặc tại đây :https://www.facebook.com/DBCLUTT/

Các trường hợp sinh viên bị trùng lịch thi , hoặc có thắc mắc về lịch thi . Sinh viên phản hồi về phòng 409H1 hoặc tại đây : https://www.facebook.com/DBCLUTT/

Lớp trưởng các lớp lên phòng 409H1 để lấy danh sách các bạn thi lại của lớp mình.