Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Toàn Trường


Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Toàn Trường

Ngày đăng : 12/03/2019

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

Mọi thắc mắc về điểm , về danh sách báo về phòng 409-H1 hoặc tại đây :https://www.facebook.com/DBCLUTT/

Các trường hợp sinh viên bị trùng lịch thi , hoặc có thắc mắc về lịch thi . Sinh viên phản hồi về phòng 409H1 hoặc tại đây : https://www.facebook.com/DBCLUTT/

Lớp trưởng các lớp lên phòng 409H1 để lấy danh sách các bạn thi lại của lớp mình.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )
Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH - Đợt 1
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH - Đợt 1

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH - Đợt thi sớm đi vĩnh yên

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Khóa 69
Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Khóa 69

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Khóa 69

Lịch thi học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019
Lịch thi học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Lịch thi học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH,CĐCQ
Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH,CĐCQ

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH,CĐCQ

Tin tức

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )
Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 21/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 21/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 21/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 19/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 19/3/2019

Danh sách phòng thi ngày 18/3/2019. Dành cho các Lớp chuẩn bị lên Vĩnh Phúc học quân sự