Lịch thi lại học kỳ phụ - đợt 7 - Hè 2015 -2016


Tin liên quan

Lịch thi cải thiện - HK2 - 2016 -2017 - Hệ Đại Học Chính Quy - Đại Học Liên Thông .
Lịch thi cải thiện - HK2 - 2016 -2017 - Hệ Đại Học Chính Quy - Đại Học Liên Thông .

Lịch thi cải thiện - HK2 - 2016 -2017 - Hệ Đại Học Chính Quy - Đại Học Liên Thông .

Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 1 
Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 1 

Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 1 

Lịch thi lại chính thức học kỳ phụ đợt 7 năm học 2016 - 2017 - 2
Lịch thi lại chính thức học kỳ phụ đợt 7 năm học 2016 - 2017 - 2

Lịch thi lại chính thức học kỳ phụ đợt 7 năm học 2016 - 2017 - 2

Danh sách phòng thi chính trị đầu khóa - K68 - Toàn trường
Danh sách phòng thi chính trị đầu khóa - K68 - Toàn trường

Danh sách phòng thi chính trị đầu khóa - K68 - Toàn trường

Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học liên thông
Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học liên thông

Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học liên thông

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 23/10/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 23/10/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 23/10/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 20/10/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 20/10/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 20/10/2017

[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi cải thiện 18/10/2017
[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi cải thiện 18/10/2017

[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi cải thiện 18/10/2017

[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi cải thiện 17/10/2017
[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi cải thiện 17/10/2017

[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi cải thiện 17/10/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 19/10/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 19/10/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 1 ngày 19/10/2017