Lịch thi toàn trường học kỳ 1 năm 2019-2020 (Dự kiến)


Lịch thi toàn trường học kỳ 1 năm 2019-2020 (Dự kiến)

31/10/2019

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong File đính kèm

Chú ý:     - Đây là lịch thi dự kiến. Lịch thi chính thức sẽ được đăng ngày 11/11/2019

               - Sinh viên xem danh sách các môn thi của mình, nếu có vấn đề cần giải đáp, liên hệ tới phòng KT&ĐBCLĐT (409-H1).

File đính kèm