[Thi lại học kỳ 2 năm học 2018-2019] Lịch thi lại cho các lớp học tại Vĩnh Yên (học kỳ 2 năm học 2018-2019 )