Danh sách lớp chưa hoàn thiện lệ phí thi lại


Danh sách lớp chưa hoàn thiện lệ phí thi lại

13/10/2020

Danh sách lớp còn chưa hoàn thiện lệ phí thi lại. Đề nghị cán bộ lớp lên phòng Khảo thí lấy danh sách và hoàn thiện. Thời gian chậm nhất đến hết ngày 16/10/2020. Danh sách theo file đính kèm.

Lưu ý: Những sv thi lại kỳ phụ có thể nộp trực tiếp tại Phòng.