BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018


BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

03/11/2018

        Căn cứ các biên bản đánh giá xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường năm học 2017 - 2018 của Hội đồng xét duyệt đề cương;

        Căn cứ đề cương đề tài NCKH cấp trường năm học 2017 - 2018 của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường

        Ngày 27/10/2018 các chủ nhiệm đề tài trong Bộ môn GDTC đã tham gia lễ Bảo vệ đề tài NCKH cấp trường và đạt được kết quả cao với 2 đề tài nghiên cứu.

        Thạc sĩ  Nguyễn Thành Long; Thạc sĩ Trần Huyền Trang và Thạc sĩ Ngô Thu Ngọc bảo vệ đề tài: " Nghiên cứu một số giải pháp tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho nam sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT" - Đạt loại A

Thạc sĩ Lê Quang Việt và Thạc sĩ Nguyễn Chí Mai bảo vệ đề tài: "Nghiên cứu một số giải pháp thúc đẩy quá trình hồi phục sau tập luyện môn học Chạy Cự ly trung bình cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT" - Đạt loại B