KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

01/02/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

THÁNG

DỰ KIẾN CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

1

- Tiếp tục giảng dạy các lớp tại các cơ sở đào tạo;

- Lập kế hoạch và tổ chức thi KTHP các lớp học kỳ phụ và các lớp K68 tại Vĩnh Phúc;

- Triển khai, thực hiện các công việc chung theo chỉ đạo và kế hoạch của Nhà trường;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

- Phân công giáo viên giảng dạy, dự kiến lịch thi, bố trí giáo viên chấm thi giữa kỳ, thi KTHP của các lớp K68 kỳ 2 (đợt 1) tại Vĩnh Phúc và các lớp tại Hà Nội;

 

2

- Hoàn thiện giấy tờ, điểm thi và các công việc của Bộ môn.

- Tổ chức, triển khai cụ thể kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán đến các giảng viên;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

- Sắp xếp cán bộ theo sát các công việc của Nhà trường.

- Tham gia giảng dạy các lớp K68 kỳ 2 (đợt 1) tại Vĩnh Phúc và các lớp tại Hà Nội;

 

3

- Tiếp tục giảng dạy và tổ chức thi giữa kỳ các lớp K68 kỳ 2 (đợt 1)tại Vĩnh Phúc, các lớp tại Hà Nội;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Triển khai thực hiện các công việc chung của Bộ môn và Nhà trường;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

4

- Triển khai thực hiện các công việc chung của Bộ môn và Nhà trường;

- Đôn đốc giảng viên có đề tài NCKH cấp trường hoàn thiện và bảo vệ đề tài theo kế hoạch của hội đồng;

- Lập kế hoạch, triển khai các công tác phong trào TDTT chào mừng ngày lễ 30/04, 01/05;

- Phân công giáo viên giảng dạy các lớp theo kế hoạch của Nhà trường;

- Tiếp tục giảng dạy và tổ chức thi KTHP các lớp K68 kỳ 2 (đợt 1) tại Vĩnh Phúc, các lớp tại Hà Nội;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

- Phân công giáo viên giảng dạy, dự kiến lịch thi, bố trí giáo viên chấm thi giữa kỳ, thi KTHP của các lớp K68 kỳ 2 (đợt 2) tại Vĩnh Phúc và các lớp tại Hà Nội;

 

5

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Tổ chức Báo cáo công tác GDTC, TDTT năm học 2017 – 2018 với đơn vị chủ quản.

- Giảng dạy và tổ chức thi giữa kỳ các lớp K68 kỳ 2 (đợt 1) tại Vĩnh Phúc, các lớp tại Hà Nội;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

6

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

- Tiếp tục giảng dạy và tổ chức thi KTHP các lớp K68 kỳ 2 (đợt 2) tại Vĩnh Phúc, các lớp tại Hà Nội;

 

7

- Sắp xếp cán bộ theo sát các công việc của Nhà trường;

- Tổ chức cho cán bộ giảng viên Bộ môn tham gia 01 chuyến du lịch, nghỉ mát…

 

8

- Triển khai thực hiện các công việc chung của Bộ môn và Nhà trường chuẩn bị cho năm học mới;

- Phân công giáo viên giảng dạy các lớp theo kế hoạch của Nhà trường;

- Tiếp đoàn về kiểm tra thể lực sinh viên theo tiêu chuẩn chạy phổ thông;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

9

- Phân công, sắp xếp lịch và bố trí giáo viên giảng dạy các lớp K69 cũng như các lớp khóa cũ tại các cơ sở;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

10

- Phân công, sắp xếp lịch và bố trí giáo viên giảng dạy các lớp K69 cũng như các lớp khóa cũ tại các cơ sở;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

11

- Phân công, sắp xếp lịch và bố trí giáo viên giảng dạy các lớp K69 cũng như các lớp khóa cũ tại các cơ sở;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Lập kế hoạch, triển khai các công tác phong trào TDTT chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm Ngày thành lập trường 29/11;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

12

- Phân công, sắp xếp lịch và bố trí giáo viên giảng dạy các lớp K69 cũng như các lớp khóa cũ tại các cơ sở;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Triển khai và hoàn thiện các công việc cho tổng kết cuối năm;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…