KIỂM TRA THI KẾT THÚC MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT


KIỂM TRA THI KẾT THÚC MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

27/10/2017

Sau một quá trình giảng dạy và học tập môn GDTC của Thầy và trò Truờng Đại học Công nghệ GTVT. Bộ môn đã tiến hành kiểm tra thi kết thúc các nội dung học phần GDTC.

Nội dung Điền kinh:

Nội dung Cầu lông:

Nội dung Aerobic: