Kế hoạch Tổ chức Ngày hội văn hóa đọc UTT


Kế hoạch Tổ chức Ngày hội văn hóa đọc UTT

22/04/2019

                                                                   KẾ HOẠCH 
                                           Tổ chức Ngày hội văn hóa đọc UTT
 

- Căn cứ công văn số 1165/BGDĐT-GDTX, ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6;

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải;

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa đọc UTT như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

 1. Mục đích
  ​​- Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và nâng cao nhận thức về văn hoá đọc.
  - Thúc đẩy phong trào đọc sách trong cán bộ, giảng viên và sinh viên UTT. Từ đó góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn công nghệ 4.0.
 2. Ý nghĩa
  Khuyến khích phong trào đọc sách trong cán bộ giáo viên và sinh viên toàn Trường.
  - Tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho sinh viên và lan tỏa văn hóa đọc trong Nhà trường.

II. Địa điểm, thời gian

 1. Địa điểm: Thư viện cơ sở đào tạo Hà Nội.
 2. Thời gian: Từ 08h30 ngày 24/04/2019 đến 16h ngày 25/04/2019.

 III. Đối tượng tham gia

 Cán bộ, giáo viên, người lao động và sinh viên trong toàn Trường.

IV. Nội dung kế hoạch

 1. Trưng bày và bán sách trợ giá (từ 08h30 ngày 24/04/2019 đến 16h ngày 25/04/2019)

- Các Nhà xuất bản và Nhà sách (theo giấy mời) bán sách trợ giá.

- Trưng bày sách do các tác giả là giảng viên Nhà trường viết trong năm học 2018-2019.

 1. Tặng và trao đổi sách (từ 08h30 ngày 24/04/2019 đến 16h ngày 25/04/2019)

Phát động phong trào tặng sách và trao đổi sách trong cán bộ giảng viên và sinh viên. Sách được tặng sẽ dùng để trao đổi với bạn đọc, hoặc bạn đọc tự trao đổi sách với nhau thông qua Thủ thư. Những sách còn lại sau chương trình sẽ được lựa chọn để chuyển đến tủ sách cơ sở hoặc nhập vào kho sách thư viện.

 1. Thi xếp sách nghệ thuật

Nội dung thi:

- Thi xếp sách (xếp tự do từ 14h ngày 24/04/2019).

- Thuyết trình ý tưởng (sáng 25/04/2019)

* Đối tượng dự thi:

- Mỗi Khoa thành lập 01 đội thi từ 3 - 5 người, gồm cán bộ giảng viên và sinh viên.

* Thể lệ thi:

- Mỗi đội dùng tối thiểu 50 cuốn sách để xếp tác phẩm thành những hình khối theo chủ đề tự chọn (xếp tự do trong thời gian 01 - 02 giờ). Sau đó sẽ thuyết trình ý tưởng tác phẩm của mình từ 3-5 phút (khi BGK chấm).

Cơ cấu và giá trị giải thưởng

STT

GIẢI THƯỞNG

GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1

01 Giải nhất

500.000 VNĐ

2

01 Giải nhì

300.000 VNĐ

3

01 Giải ba

200.000 VNĐ

4

02 Giải khuyến khích

150.000 VNĐ

4. Game shows: 
- Các câu đố và trò chơi phù hợp với nội dung Ngày hội (sáng 25/04/2019)

 1. Tuyên dương và trao quà:
  - Cho bạn đọc tích cực của Thư viện (thư viện lập danh sách trước Ngày hội đọc sách UTT) (sáng 25/04/2019).
 2. Bốc thăm may mắn:
  - Dành cho tất cả đại biểu tham dự sáng ngày 25/04/2019.

V. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Công nghệ Thông tin – Thư viện: Xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện ngày Hội văn hóa đọc.

2. Phòng Hành chính Quản trị: Chuẩn bị hội trường, maket.

3. Đoàn thanh niên: Cử sinh viên tình nguyện sắp xếp, trang trí hội trường, hỗ trợ đón tiếp đại biểu.

4. Các khoa: Triển khai kế hoạch tới sinh viên và cán bộ giảng viên Khoa quản lý. Lập danh sách sinh viên và cán bộ giảng viên tham gia đội thi xếp sách nghệ thuật. Mỗi Khoa cử ít nhất 20 sinh viên và 03 cán bộ giảng viên tham dự khai mạc ngày hội văn hóa đọc vào sáng ngày 25/04/2019.

5. Phòng Công tác Sinh viên: Triển khai kế hoạch tới sinh viên trong toàn Trường.

6. Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị kinh phí theo kế hoạch.