Ngày hội đọc sách


Ngày hội đọc sách

11/04/2018

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tọa đàm văn hóa đọc trong kỷ nguyên số


 

- Căn cứ công văn số 2910/BGTVT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5;

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải;

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu
 1. Mục đích:

- Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách trên toàn thế giới, nhằm tôn vinh giá trị của sách và nâng cao “văn hóa đọc”.

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV, Sinh viên toàn Trường, từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong Nhà trường. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả trong kỷ nguyên số, giới thiệu các trang tài liệu điện tử hữu ích và cách tra tìm các tài liệu phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Trường.

- Phát động phong trào “Ươm mầm cây sách” bằng cách biếu tặng và trao đổi sách để xây dựng “Tủ sách UTT” nhằm nhân lên giá trị sử dụng sách, lan tỏa giá trị nhân văn và văn hóa đọc tới từng cá nhân.

Yêu cầu:

- Khuyến khích phong trào đọc sách một cách hiệu quả, chất lượng trong thời kỳ bùng nổ thông tin của cán bộ, giáo viên, sinh viên  toàn Trường.

- Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực và xây dựng văn hóa đọc trong toàn Trường.

II. Địa điểm, thời gian

 1. Địa điểm: Phòng đọc mở tầng 3 Thư viện
 2. Thời gian: 8:00 – 10:30 ngày 19 tháng 4 năm 2018
 1. Đối tượng tham gia

- Cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên trong toàn Trường

IV. Nội dung

 1. Tọa đàm, giao lưu với cán bộ, giảng viên, sinh viên

PGS, TS (giảng viên trẻ Nhà trường) tọa đàm với cán bộ giảng viên và sinh viên về kỹ năng đọc, tìm kiếm tài liệu trong thời đại công nghệ số, những lợi ích khi sử dụng tài liệu để nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Chia sẻ kinh nghiệm của giảng viên khi đi du học nước ngoài.

Sinh viên giao lưu với khách mời cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc tìm kiếm tài liệu để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của bản thân.

 1. Hướng dẫn tra cứu tài liệu điện tử

Khách mời tọa đàm hướng dẫn tra cứu tài liệu điện tử trong CSDL Thư viện Nhà trường và các dữ liệu trong và ngoài nước.

Opentalk “Giao lưu chia sẻ thông tin, giải đáp thắc mắc của bạn đọc về thư viện”.

 1. Thi tìm tin trên máy tính

* Nội dung thi

- Thi tìm tài liệu trên hệ thống máy tính nối mạng.

* Thể lệ cuộc thi

+ Đối tượng: Các khoa đào tạo sẽ cử 05 sinh viên tham dự cuộc thi

+ Nội dung: Tìm tài liệu trên hệ thống phần mềm quản lý thư viện tích hợp Libol 6.0 trong khoảng thời gian nhanh nhất và chính xác nhất.

+ Thời gian tối đa: 10 phút/người.

+ Địa điểm: Phòng Multimedia tầng 3 thư viện

* Cơ cấu và giá trị giải thưởng

 1.  

GIẢI THƯỞNG

GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

QUÀ TẶNG KÈM THEO

 1.  

01 Giải nhất

 1.  

Được chọn 03 cuốn sách bất kỳ trong Thư viện

 1.  

01 Giải nhì

 1.  

Được chọn 02 cuốn sách bất kỳ trong Thư viện

 1.  

01 Giải ba

 1.  

Được chọn 01 cuốn sách bất kỳ trong Thư viện

 1.  

02 Giải khuyến khích

 1.  

Được chọn 01 cuốn sách bất kỳ trong Thư viện

 

4. Quyên góp và tặng sách

Phát động phong trào tặng sách nhằm xây dựng chương trình “Ươm mầm cây sách” để thành lập “Tủ sách UTT”. Sách biếu tặng được dùng để tặng lại những bạn đọc nào có nhu cầu hoặc quyên góp tặng trẻ em nghèo và các trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, hoặc bổ sung vào Thư viện (Tủ sách đặt ngay cầu thang lên Thư viện không khóa để bạn đọc trao đổi sách).

 1. Trao thưởng

- Trao giải thưởng cho các đội thi.

V. Tổ chức thực hiện

1. Ban tổ chức buổi tọa đàm, gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong BTC

1

Ông: Đào Văn Toàn

Giám đốc Thư viện

Trưởng ban

2

Ông: Lương Công Lý

Trưởng khoa LLCT

Trưởng ban TT

3

Ông: Cao Công Ánh

Bí thư ĐTN

Ủy viên

4

Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

Khoa LLCT

Ủy viên

5

Bà: Nguyễn Thị Vân

Tổ trưởng tổ phục vụ bạn đọc

Ủy viên

6

Bà: Ngô Thị Phương

Thư viện viên

Ủy viên

7

Bà: Nguyễn Thị Hồng Thương

Thư viện viên

Ủy viên

8

Bà: Trương Ngọc Linh

Thư viện viên

Ủy viên

9

Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh

Thư viện viên

Ủy viên

10

Bà: Đỗ Thị Lan Hương

Thư viện viên

Ủy viên

2. Nhiệm vụ

  Ban tổ chức phân công cho các thành viên tổ chức, triển khai nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức buổi Tạo đàm văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, đề nghị các đơn vị tham gia đảm bảo đúng kế hoạch, có gì vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Nhà trường.

Nơi nhận:

- Các PHT (để chỉ đạo);

- Các đơn vị (t/h);

- Lưu VT,TV.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS,TS.Đào Văn Đông