Tình hình mượn sách tại Thư viện


Tình hình mượn sách tại Thư viện

27/02/2017

Sau kỳ nghỉ lễ Tết năm Đinh Dậu sinh viên các khoa trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đến Thư viện mượn sách rất đông. Các em có tinh thần trách nhiệm học tập rất tốt.