Thời khoá biểu, lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học Khoá 1 (Kỳ I)


Thời khoá biểu, lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học Khoá 1 (Kỳ I)

02/02/2016

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên Kế hoạch học tập và Lịch thi kết thúc học phần kỳ I các lớp cao học Khoá 1 (chi tiết xem file đính kèm).

(Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học theo số điện thoại: 043.2222.865 hoặc email: phongdtsdh@utt.edu.vn)