Phòng tổ chức cán bộ

Thông báo

Thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018
Thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018

Thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018

Thông báo triển khai Chương trình nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên năm 2017...
Thông báo triển khai Chương trình nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên năm 2017...

Trường Đại học Công nghệ GTVT triển khai Chương trình nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên năm 2017 bằng nguồn kinh phí Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017
Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Quyết định

Quyết định Giao nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành Giao thông vận tải
Quyết định Giao nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ thanh...

Quyết định Giao nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành Giao thông vận tải

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên và Sinh viên năm...
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH...

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên và Sinh viên năm học 2015 - 2016 (đợt 1)