Phòng tổ chức cán bộ

Thông báo

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017
Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Quyết định

Quyết định Giao nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành Giao thông vận tải
Quyết định Giao nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ thanh...

Quyết định Giao nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành Giao thông vận tải

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên và Sinh viên năm...
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH...

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên và Sinh viên năm học 2015 - 2016 (đợt 1)