Phòng tổ chức cán bộ

Thông báo

Thông báo Xác định trình độ lý luận chính trị
Thông báo Xác định trình độ lý luận chính trị

Thông báo Xác định trình độ lý luận chính trị

Thông báo tổ chức lấy phiếu ý kiến thăm dò công chức, viên chức và người lao động về các...
Thông báo tổ chức lấy phiếu ý kiến thăm dò công chức, viên chức và người lao động về các...

Thực hiện công tác xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017 Trường Đại học Công...

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017
Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Quyết định

Quyết định Giao nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành Giao thông vận tải
Quyết định Giao nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ thanh...

Quyết định Giao nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành Giao thông vận tải

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên và Sinh viên năm...
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH...

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên và Sinh viên năm học 2015 - 2016 (đợt 1)