Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Bạch Thị Diệp Phương - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Bạch Thị Diệp Phương
Tiến sỹ
00/00/0000
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Chưa có thông tin
phuongbtd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
trường DH Giao thông vận tải
Cầu đường
Việt Nam
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng dân dụng
2005
Pháp
Xây dựng dân dụng
2011
Pháp
Nghiên cứu dòng chảy và sự vận chuyển vật chất tại giao của hai khe hẹp – mô hình 2D

3. Ngoại ngữ

Pháp
thành thạo
Anh
cơ bản

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Chưa có thông tin.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Bitum – Phương pháp xác định độ cứng chống uốn từ biến ở nhiệt độ thấp sử dụng lưu biến kế uốn dầm 2016 Cấp Bộ thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm