Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Giảng viên: Bùi Gia Phi - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Bùi Gia Phi
Ths
26/09/1986
Nam
Hà Nội
số 8 25/313 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội
0906011908
phibg@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
Toán Cơ
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ học vật rắn
2011
Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

6/2011-nay Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền Vật liệu; Khoa Cơ sở ký thuật; trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 cơ học cơ sở 2016 Nxb Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm