Thứ Hai ,Tháng Mười Hai 10, 2018

Giảng viên: Bùi Thị Quỳnh Anh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Bùi Thị Quỳnh Anh
Thạc sỹ
23/04/1990
Nữ
Hà Nội
Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
0974326828
quynhanhbt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông - Chương trình tiên tiến
Việt Nam
2013
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2015
Đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng bánh xe thí nghiệm đến biến dạng lún vệt hằn bánh xe

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2015-nay Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu khả năng gia cố đất bằng chất kết dính Geopolymer tro bay thông qua chỉ số CBR trong phòng thí nghiệm 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu đánh giá biến dạng lún vệt hằn bánh xe của mẫu thử bê tông asphalt hai lớp. 7/2015 Tạp chí GTVT, pp 32-34
2 Ảnh hưởng của tải trọng bánh xe thí nghiệm đến biến dạng lún vệt hằn bánh xe của mẫu thử bê tông asphalt hai lớp 2015 Tạp chí GTVT
3 Nghiên cứu đánh giá cải thiện mức độ phục vụ của nút nhờ giải pháp cầu vượt nhẹ tại nút giao thông đô thị - nghiên cứu tình huống tại trục phố Láng Hạ - TP Hà Nội 2015 Tạp chí GTVT
4 Study on total replacement of natural aggregate by steel slag aggregate in fly ash - base geopolymer concrete November 26-27, 2016 2016 International conference on sustainability in civil engineering, UTC, Ha Noi
5 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm bước đầu về ảnh hưởng của áp lực áp tuyến đến khả năng kháng cắt trượt giữa hai lớp bê tông asphalt từ mẫu khoan hiện trường 6/2018 Tạp chí GTVT, pp 100-105

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm