Thứ Hai ,Tháng Mười Hai 17, 2018

Giảng viên: Bùi Văn Lợi - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Bùi Văn Lợi
Thạc sỹ
03/10/1072
Nam
Hải Dương
Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
097 xxx 7780
loibv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Thủy Lợi
Kỹ thuật công trình
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Địa kỹ thuật xây dựng
2014
Đại học Thủy Lợi
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Tư vấn giám sát; Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

01/2012 - nay Bộ môn Địa kỹ thuật Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 A CORRELATION ANALYSIS OF SHEAR PARAMETERS OF PLASTIC CLAY DETERMINED FROM DIRECT SHEAR AND TRIAXIAL SHEAR TESTS 2017 International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET)
2 Experimental Research for Determination of Basic Parameters of Soil Improved By Cement 2018 International Journal of Applied Engineering Research - SCOPUS indexed journal (H = 13)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Bài tập Cơ học đất 2017 Nhà xuất bản Xây dựng

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm