Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Cao Minh Quyền - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Cao Minh Quyền
Thạc sĩ
06/06/1988
Nam
Hà Nội
Bộ môn Kết cấu-Vật liệu
0972363392
quyencm@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
ĐH Kiến trúc Hà Nội
Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN
2016
ĐH Kiến trúc Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG TƯƠNG HỖ GIỮA TƯỜNG TẦNG HẦM VÀ MÓNG BÈ CỌC TRONG TẦNG HẦM NHÀ CAO TẦNG

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Giao tiếp

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm; Nghiệp vụ đấu thầu

Quá trình công tác chuyên môn

2011-2012 Công ty thép tiền chế Zamil Kỹ sư thiết kế
2012-2013 BM Xây dựng DD&CN; Khoa Công trình; ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên
2013-nay BM kết cấu-Vật liệu; Khoa Công trình; ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm