Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Cao Thị Thu Nga - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Cao Thị Thu Nga
Thạc sỹ
30/10/1970
Nữ
Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
ngactt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học SPNNHN nay là Đại học NN-ĐHQGHN
Ngôn ngữ Nga
Việt Nam
1992
Ngôn ngữ Anh
1997

2. Sau đại học:

Ngôn ngữ Anh
2011
Trường Đại học Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
Tốt
Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Tin học; Nghiệp vụ sư phạm;

Quá trình công tác chuyên môn

1997 – 2010 Trường Cao đẳng GTVT Giảng viên Tiếng Anh
2011 – nay Trường Đại học CNGTVT Giảng viên Tiếng Anh

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu đề xuất một số tiêu chí lựa chọn giáo trình cho khối kỹ thuật – Trường CĐGTVT (nay là trường ĐHCNGTVT) 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Dự án bảo vệ môi trường: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí. 2011 Cấp Bộ Tham gia
3 Đề án: Khảo sát đánh giá và dự thảo sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thủy 2012 Cấp Bộ Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm