Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Chu Phương Nhung - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Chu Phương Nhung
Thạc sĩ
21/07/1988
Nữ
Hà Nội
P206, nhà A4, trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
nhungcp@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Môi trường
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản lý và Kỹ thuật Môi trường
2013
AIT
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

9/2013 - 5/2015 Phòng KHCN & HTQT, trường ĐH CN Giao thông vận tải Chuyên viên
5/2015 - nay Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, trường ĐH CN Giao thông vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Tìm hiểu khả năng tích tụ kim loại nặng Pb, Cd của bèo Hoa dâu và cỏ Hương bài 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm