Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Đặng Thu Hằng - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đặng Thu Hằng
Thạc sĩ
25/12/1986
Nữ
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
0904962586
hangdt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam
Kế toán
Vietnam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh tế
2011
Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Tin học văn phòng, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Quá trình công tác chuyên môn

2/2009 đến tháng 11/2011 Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam Giảng viên
12/2011 đến nay Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp vận tải 2016 Tạp chí Giao thông vận tải, tháng 7/2016
2 Một số vấn đề về chiến lược quản trị quan hê khách hàng trong các doanh nghiệp du lịch 2015 Tạp chí Giao thông vận tải tháng 7/2015
3 Về Kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam năm 2016
4 Kế toán sáng tạo nhằm thao túng báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 2018 Tạp chí Kế toán&Kiểm toán, số 5/2018
5 Bàn về chi phí logistics trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 2018 Tạp chí Giao thông vận tải, tháng 7/2018

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm