Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Đặng Thùy Đông - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đặng Thùy Đông
Tiến sỹ
17/08/1988
Nữ
Thái Bình
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
dongdt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao Thông Vận Tải, Hà Nội
Xây dựng Cầu Đường
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ học và Vật lý vật liệu
2012
Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp
Cơ học vật rắn
2018
Đại học Quốc gia Hà Nội
Phân tích ổn định và động lực phi tuyến của vỏ thoải sandwich cơ tính biến thiên chịu tác dụng của tải cơ và nhiệt

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình
Tiếng Pháp
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

9/2011- nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Phân tích phi tuyến tĩnh và động của tấm và vỏ FGM có gân gia cường theo lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất và bậc ba. Đang thực hiện Cấp Nhà nước Thành viên
2 PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN NHIỆT ĐÀN HỒI CỦA TẤM VÀ PANEL TRỤ SANDWICH CƠ TÍNH BIẾN THIÊN. Đang thực hiện Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nonlinear buckling and posbuckling analysis of stiffened functionally graded cylindrical panels on elastic foundation with two clamped loaded edges and two simply supported remaining edges 2013 Tuyển tập hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI
2 An analytical approach to investigate nonlinear dynamic behavior of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panels on elastic foundation 2014 Tuyển tập Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc
3 Stability of the doubly curved shallow shells with functionally graded coatings reinforced by functionally graded materialstiffeners on elastic foundations 2015 Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
4 Research on nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened cylindrical panels with outer functionally graded coating under elastic foundation subjected to mechanical loads. 2014 Tạp chí GTVT số đặc biệt
5 A semi-analytical approach of nonlinear static and dynamic buckling of imperfect circular cylindrical shells with functionally graded coatings on two surfaces surrounded by an elastic medium under axial compression. 2014 Tạp chí GTVT số đặc biệt
6 Research on nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened doubly curved shells with functionally graded coatings based on improved Donnell theory 2015 Tạp chí GTVT số đặc biệt
7 Nonlinear analysis on flutter of stiffened toroidal shell segments with functionally graded coatings and elastic foundation based on Ilyushin supersonic aerodynamic theory 2015 Tạp chí GTVT số đặc biệt
8 Thermo-mechanical post-buckling analyses of functionally graded sandwich doubly curved shallow shells reinforced by FGM stiffeners with temperature-dependent material and stiffener properties resting on elastic foundations. 2016 Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
9 Nonlinear thermo-mechanical stability of eccentrically stiffened FGM sandwich doubly curved shallow shells with general Sigmoid law and Power law according to third order shear deformation shells theory. 2016 Applied Mathematics and Mechanics (Tạp chí ISI)
10 Post-buckling analysis of functionally graded doubly curved shallow shells reinforced by FGM stiffeners with temperature-dependent material and stiffener properties based on TSDT 2016 Mechanics Research Communications (Tạp chí ISI)
11 Nonlinear dynamic analysis of functionally graded sandwich shallow spherical shell resting on elastic foundations by using first-order shear deformation theory 2016 Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về cơ học kỹ thuật và tự động hóa (ICEMA4)
12 A third order shear deformation theory for nonlinear vibration analysis of stiffened FGM sandwich doubly curved shallow shells with four material models. 2017 Journal of Sandwich Structures and Materials (Tạp chí ISI)
13 Nonlinear vibration of sandwich doubly curved shallow shells reinforced by FGM stiffeners. Part I: Governing equations 2017 Tạp chí Cơ học Việt Nam
14 Nonlinear vibration of sandwich doubly curved shallow shells reinforced by FGM stiffeners. Part 2: Numerical results and discussion 2017 Tạp chí Cơ học Việt Nam
15 Nonlinear buckling analysis of triangular corrugated-core functionally graded sandwich toroidal shell segments subjected to external pressure 2017 Tạp chí GTVT
16 Nonlinear dynamic analysis of shear deformable functionally graded shallow spherical shell resting on elastic foundations subjected to external pressure 2016 Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
17 Thuật toán số thiết kế đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng có gia tốc ly tâm trơn và liên tục 2018 Tạp chí GTVT (Chấp nhận đăng)
18 Nonlinear vibration of functionally graded sandwich shallow spherical caps resting on elastic foundations by using first-order shear deformation theory in thermal environment 2018 Journal of Sandwich Structures and Materials ( Tạp chí ISI)
19 Phân tích tấm chữ nhật nhiều lớp chịu uốn theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao 2017 Tạp chí Cầu Đường Việt Nam

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm