Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Đào Phúc Lâm - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đào Phúc Lâm
Tiến sỹ
24/03/1981
Nam
Hà Nam
Bộ môn Kết cấu-Vật liệu, Đại học Công nghệ giao thông vận tải
0902.396.381
lamdp@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2005
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ học- Kết Cấu - Vật liệu
2006
Đại học Paul Sabastier - Toulouse III- Cộng hòa Pháp
Cơ học và Xây dựng
2010
Đại học Henri Poincaré - Nancy I - Cộng hòa Pháp
Nghiên cứu tái sử dụng phế thải xỉ thép LWS trong các cấp phối hạt

3. Ngoại ngữ

Tiếng Pháp
Thành thạo
Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, đấu thầu, tốt nghiệp Đại học cầu đường khối pháp ngữ (AUF)

Quá trình công tác chuyên môn

2007-2010 Công ty Vật liệu xây dựng SLAG-Thionville- CH Pháp Kỹ sư R&D, nghiên cứu sử dụng cốt liệu phế thải công nghiệp xỉ thép ứng dụng trong xây dựng đường ô tô; Kiểm soát, đánh giá chất lượng cốt liệu tại nhà máy; Nghiên cứu, định hướng các ứng dụng phù hợp với các đặc tính kỹ thuật của cốt liệu vùng Đông Bắc nước Pháp và cốt liệu phế thải của tập đoàn Acelor Metal
2010-2011 Học viện quản trị doanh nghiệp Nancy - CH Pháp Thạc sĩ quản trị doanh nghiệp-MBA; Nghiên cứu quản trị, chiến lược phát triển và tài chính doanh nghiệp
2012-2014 Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng độ thị UDIC - Việt Nam Nghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án phát triển bất động sản của công ty mẹ; Kinh doanh các sản phẩm bất động sản của công ty mẹ; quản lý công ty con về khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các sản phẩm bất động sản do công ty mẹ tạo ra. Phó ban quản trị tòa nhà chung cư Trung Yên 1.
2014-Nay Đại học Công nghệ Giao thông vận tải- Việt Nam Giảng viên Bộ môn Kết cấu- Vật liệu. Nghiên cứu khoa học, giảng dạy đại học và cao học về kết cấu và vật liệu xây dựng. Hướng dẫn thí nghiệm sinh viên làm thí nghiệm về vật liệu xây dựng. Nghiên cứu chất kết dính thủy lực (xi măng, vôi,...) và polymer (bitum, epoxy,...), bê tông xi măng tính năng cao (HPC), bê tông nhựa có modul đàn hồi cao (HiMA); Nghiên cứu về độ bền (Durability), đặc tính lưu biến (Rheology) của Bê tông xi măng và bê tông nhựa. Nghiên cứu các loại bê tông nhựa nguội, ấm (Fog seal, chip seal, Slurry Seal, Microsurfacing,...) các loại bê tông nhựa tái sinh (Reclaimed Asphalt Pavement) trong sửa chữa, duy tu bảo dưỡng đường ô tô. Nghiên cứu các chất kết dính thủy lực sử dụng để gia cố nền đất
2015-Nay Công ty CP vật tư thiết bị giao thông Transmeco- Việt Nam Kỹ sư R&D: Nghiên cứu phát triển các sản phẩm bê tông chất lượng cao, các sản phẩm bê tông sửa chữa, duy tu, gia cố nền mặt đường, cầu, bê tông cốt sợi, bê tông polymer,bê tông nano, bê tông chịu lửa. Nghiên cứu các loại cốt liệu (cấp phối, đặc tính kỹ thuật,...) mới phù hợp cho ứng dụng bê tông nhựa thường, polymer, nano trong các điều kiện khai thac thác (môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió,...) thay đổi. Nghiên cứu nhũ tương và bitum cải tiến, xi măng độn phụ gia khoáng hoạt tính, trợ nghiền
2007-2010 Đại học Henri Poincaré Nancy 1- CH Pháp Nghiên cứu sinh và trợ giảng tại Viện đại học công nghệ Nancy Brabois (IUT Nancy Brabois) thuộc ĐH Nancy 1 môn vật liệu xây dựng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu thử nghiệm trong phòng để cải tiến bitum bằng các phần tử Nano dùng trong xây dựng công trình giao thông 2015 Cấp Bộ Thành viên
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay tới các đặc tính của bê tông nhựa 2016 Cấp Trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 P.L. DAO, A. LECOMTE, C.DILIBERTO, M.SOMMIER, Study of volumetric change of BOF slag, 2008 XXVIè Civil Engeneering workshop, Nancy, French
2 P.L. DAO, A. LECOMTE, C.DILIBERTO, M.SOMMIER, P. BASSO, a Tool for upgrading the BOF slag in road engineeringm 2011 international Seminar, INNOVATION & VALORISATION IN CIVIL ENGINEERING & BUILDING MATERIAL N°: 1O-294, Rabat –Maroc
3 A. LECOMTE, P.L. DAO, C.DILIBERTO, M.SOMMIER, P. BASSO, Valorization of BOF-Slag in granular mixtures. Part 1 : a model of degradation 2012 European Journal of Environmental and Civil Engineering, 26p, Vol. 16, No. 6, June 2012, 635–649
4 A. LECOMTE, P.L. DAO, C.DILIBERTO, M.SOMMIER, P. BASSO, Valorization of BOF-Slag in granular mixtures. Part 2 : modelling of the expensive steam test curve 2012 European Journal of Environmental and Civil Engineering, 25p, Vol. 16, No. 6, June 2012, 635–649
5 A. LECOMTE, P.L. DAO, C.DILIBERTO, M.SOMMIER, P. BASSO, Valorization of BOF-Slag in granular mixtures. Part 3 : modelling of various granular mixture expansion 2012 European Journal of Environmental and Civil Engineering, 15p, Vol. 16, No. 6, June 2012, 635–649
6 TS. Đào Phúc Lâm, TS. Ngô Thanh Hải, Th.S Nguyễn Long Khánh, Th.S Nguyễn Thị Hương Giang, Nghiên cứu ứng dụng xỉ thép lò thổi chuyển oxy làm cốt liệu trong xây dựng đường ô tô 2015 Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, số tháng 9/2015

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm