Thứ Hai ,Tháng Mười Hai 10, 2018

Giảng viên: Đào Văn Đông - Hiệu trưởng

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đào Văn Đông
Phó Giáo sư / Tiến sỹ kỹ thuật
25/05/1973
Nam
Hà Nội
Số 54, Phố Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
dongdv@utt.edu.vn
Hà Nội
Hiệu trưởng

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội
Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Việt Nam
1995
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Thạc sĩ ngành xây dựng công trình giao thông
2000
Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội
Tiến sĩ ngành Vật liệu xây dựng
2006
Khoa Xây dựng, Đại học tổng hợp Leeds, Vương quốc Anh
Sự phát triển của các vật liệu xây dựng mới sử dụng hoàn toàn các cốt liệu thải và tái sinh liên kết bởi chất kết dính bitum

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thông thạo

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

1995-2003 Bộ môn Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, Việt Nam Giảng dạy vật liệu xây dựng, chuyên sâu về vật liệu cốt liệu, chất kết dính xi măng và bitum, bê tông xi măng, bê tông asphalt, khối xây và vữa xây dựng, các vật liệu kim loại, vật liệu gỗ, vật liệu polyme, sơn. Hướng dẫn sinh viên thực hành thí nghiệm về các vật liệu xây dựng. Hướng dẫn sinh viên năm cuối làm đồ án tốt nghiệp về các lĩnh vực bê tông xi măng; bê tông asphalt; các vật liệu xây dựng mới
2003–2006 Khoa Xây dựng và Viện nghiên cứu giao thông, Đại học tổng hợp Leeds, Vương quốc Anh Trợ giảng các môn học cho các khoá đại học và sau đại học: Vật liệu xây dựng, Vẽ kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Cơ học đất, Điều tra dữ liệu giao thông.
2006-2006 Tập đoàn tư vấn Arup, chi nhánh tại thành phố Leeds, Vương quốc Anh. Chuyên viên tư vấn làm việc bán thời gian trong lĩnh vực phân tích, đánh giá và tổng hợp cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng do Tập đoàn Arup thực hiện tại Vương quốc Anh và các nước đang phát triển.
2007-2008 Trung tâm nghiên cứu các công nghệ xây dựng bền vững, Đại học tổng hợp Leeds, Leeds, Vương quốc Anh Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ vật liệu và xây dựng mới vào sản xuất thương mại.
2008-2009 Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam Giảng dạy ngành xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cho các khoá sau đại học. Giảng dạy các môn học về vật liệu xây dựng cho sinh viên hệ đại học. Hướng dẫn sinh viên sau đại học (tại Việt Nam và tại Vương quốc Anh).
2010-2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng, Văn phòng Bộ. Thỉnh giảng tại Trường ĐH GTVT.
2014 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam Phó Hiệu trưởng
2014-2015 Bộ Giao thông vận tải Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
6/2015 - đến nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam Hiệu trưởng. Giảng viên cao cấp giảng dạy bậc đại học và sau đại học về vật liệu xây dựng; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ các lĩnh vực liên quan đến phát triển các vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nâng cao độ ổn định nhiệt của mặt đường bê tông asphalt ở các vùng khí hậu nóng bằng việc sử dụng bitum quánh cải thiện bằng phụ gia ethylen vinyl acetate 2000 Cấp Bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu đánh giá chất lượng và khả năng sử dụng một số loại phụ gia tro trấu cho bê tông cường độ cao ở Việt Nam 2010 Cấp Bộ Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp dưới và loại vật liệu tưới dính bám đến tổng độ lún vệt hằn bánh xe của mẫu thử bê tông asphalt 2 lớp 2015 Cấp Bộ Chủ nhiệm
4 Nhựa đường PG - Thử nhiệm xác định thuộc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp, Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia 2016 Cấp Bộ Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu đánh giá sức kháng cắt trượt của các lớp bê tông asphalt trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam 2016 Cấp Bộ Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu thành phần, các đặc tính cơ lý của bê tông Geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu dầm đúc sẵn 2017 Cấp Bộ Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Ngọc Lan NGUYEN, Van Dong DAO, Mai Lan NGUYEN, Duy Huu PHAM, Investigation of bond between asphalt layers in flexible pavement 2016 8th Rilem international conference on mechanisms of cracking and debonding in pavements, Rilem Bookseries 13, pp 519-525
2 Trần Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Long, Đào Văn Đông, Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ học của vữa Geopolymer tro bay 10/2015 Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt, trang 91-94
3 Đào Văn Đông, Trịnh Hoàng Sơn, Trần Việt Hưng, Nghiên cứu một số tính chất cơ học của bê tông Geopolymer tro bay sử dụng xỉ thép làm cốt liệu 10/2015 Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt, trang 81-83
4 Đào Văn Đông, Bùi Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Ngọc Lân, Ảnh hưởng của tải trọng bánh xe thí nghiệm đến biến dạng lún vệt hằn bánh xe của mẫu thử bê tông asphalt hai lớp 10/2015 Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt, trang 57-60
5 Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Quang Phúc, Lê Thị Thanh Tâm, Ảnh hưởng của nhiệt độ và tải trọng đến biến dạng từ biến của bê tông asphalt 10/2015 Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt, trang 25-28
6 Nguyễn Ngọc Lân, Phạm Duy Hữu, Đào Văn Đông, Ảnh hưởng của nhiệt độ và tính chất lưu biến của vật liệu tưới dính bám đến cường độ dính bám giữa các lớp bê tông asphalt 10/2015 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số đặc biệt, trang 94-99
7 Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Lân, Vũ Tử Trọng, Bùi Thị Quỳnh Anh, Nghiên cứu đánh giá biến dạng lún vệt hằn bánh xe của mẫu thử bê tông asphalt hai lớp 07/2015 Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 7/2015, trang 32-34
8 Đào Văn Đông et al., Nghiên cứu đánh giá cấp phối vật liệu khoáng, độ rỗng dư và các chỉ tiêu Marshall của bê tông asphalt trên mặt đường cũ bị hằn lún vệt bánh xe 03/2015 Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 3/2015, trang 21-24
9 Nguyễn Ngọc Lân, Phạm Duy Hữu, Đào Văn Đông, Ảnh hưởng của loại, tỉ lệ vật liệu tưới dính bám và nhiệt độ thí nghiệm đến ứng xử dính bám giữa các lớp bê tông asphalt 11/2014 Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 11/2014, trang 24-27
10 Nguyễn Ngọc Lân, Phạm Duy Hữu, Đào Văn Đông, Nghiên cứu đánh giá hư hỏng mặt đường bê tông asphalt có lien quan đến xô dồn và nứt trượt trên một số quốc lộ Việt Nam 08/2013 Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 8/2013, trang 18-21
11 Đào Văn Đông, Nghiên cứu ứng dụng mặt đường lát xây dựng mặt đường cấp cao ở Việt Nam 04/2011 Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 4/2011, trang 24-26
12 Đào Văn Đông, Nghiên cứu ứng xử phá hoại của vữa polymer vô cơ ở nhiệt độ cao 03/2011 Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 3/2011, trang 30-33
13 J.P. FORTH, D.V. DAO, V.V. TOROPOV and H.M. VU, Experimental and Mathematical Optimisation of a Novel Sustainable Masonry Unit 12/2010 Journal of the International Masonry Society, ISSN 0950-2289 (Scopus), Vol 23, No 3, pp 103-111
14 Đào Văn Đông, Nguyễn Danh Huy, Nghiên cứu ứng dụng chất kết dính polymer vô cơ cho xây dựng “xanh” ở Việt Nam 11/2010 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, trang 367-376
15 Nguyễn Quang Phúc, Đào Văn Đông, Nghiên cứu ứng xử kéo khi uốn của một số loại bê tông asphalt sử dụng thiết bị thí nghiệm Marshall 06/2010 Tạp chí Giao thông Vận tải, trang 22-25
16 Đào Văn Đông, Nghiên cứu ứng dụng vật liệu hỗ trợ ván khuôn để nâng cao độ bền của bê tông trong điều kiện Việt Nam 04/2010 Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, trang 19-24
17 Đào Văn Đông, Nghiên cứu ứng xử nén và kéo khi uốn của vữa polymer vô cơ 03/2010 Tạp chí Giao thông Vận tải, trang 28-34
18 Đào Văn Đông, Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất phụ gia tro trấu ở Việt Nam 03/2010 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 29, trang 150-157
19 J. P. Forth, D. V. Dao, S. E. Zoorob, Investigating the Effects of Curing Methods on the Compressive Strength of Bitublock 02/2010 ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, (SCIE) ISSN (print): 0899-1561, ISSN (online): 1943-5533. Volume 22, Issue 3, pp. 207-213
20 Dao Van Dong, Investigation in the use of controlled permeability formwork liners to improve durability of concrete in Vietnam condition 01/2010 Science Journal of Transport, Especial Issue No.2, pp. 90-95, International cooperation Journals MADI - SWJTU - UTC, Moscow-Chengdu-Hanoi
21 Đào Văn Đông, Nghiên cứu một số tính chất cơ học của bê tông polyme vô cơ 12/2009 Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Tr. 22-26, số 12
22 Đào Văn Đông, Sản phẩm khoa học gắn với nhu cầu xã hội 10/2009 Kỷ yếu hội thảo “Giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ của các trường đại học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội
23 Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Dũng Mạnh, Vầy Văn Hồng, Lư Thành Đồng, Nguyễn Quốc Phẩm, Vữa và bê tông “xanh” sử dụng chất kết dính polyme vô cơ 09/2009 Tạp chí Khoa học GTVT, Tr. 126-130, số 27
24 Đào Văn Đông, Phạm Duy Hữu, “Đô thị điện tử” – một hướng tiếp cận đảm bảo tổ chức và quản lý giao thông đô thị bền vững ở Việt Nam 09/2009 Tạp chí GTVT, pp. 53-55
25 Phạm Duy Hữu, Đào Văn Đông, Nguyễn Huệ Chi, Tính chất, thiết kế và công nghệ bê tông xi măng làm đường 06/2009 Tạp chí GTVT, pp. 22-26
26 Lê Vĩnh An, Đào Văn Đông, Sử dụng chất phế thải trong hỗn hợp bê tông nhựa xây dựng đường ôtô 03/2009 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 25, trang 90-93
27 Đào Văn Đông, Vật liệu “xanh” và bền vững – xu hướng để phát triển xây dựng 01/2009 Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, trang 40-44
28 Pham Duy Huu, Dao Van Dong, Reserch in high performance concrete using system analysis theory and development 11/2008 the 3rd ACF International Conference on Sustainable concrete technology and structures in local climate and environment conditions
29 Phạm Duy Hữu, Đào Văn Đông, Phạm Duy Anh, Công thức dự báo tính năng bê tông chất lượng cao trong điều kiện khí hậu nóng 11/2008 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 24, tập 2, trang 10-14
30 Đào Văn Đông, Phạm Duy Hữu, Nguyễn Ngọc Lân, Định hướng sử dụng một số chất thải rắn trong các ứng dụng xây dựng 11/2008 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 24, tập 2, trang 84-90
31 Đào Văn Đông, Ảnh hưởng của phụ gia tro trấu đến các tính chất của bê tông cường độ cao 09/2008 Tạp chí Cầu Đường Việt nam, số 9+10, trang 26-32
32 D. V. Dao, Bitublock - The development of a masonry unit composed entirely of recycled and waste aggregates 03/2006 Poster presentation in Young Researchers’ Conference, Institution of Structural Engineers
33 D. V. Dao, J. P. Forth, and S. E. Zoorob, Bitumen bound construction units utilising only recycled and waste materials as aggregates 02/2006 in Proceedings of The 5th International Conference on Research and practical applications using wastes and secondary materials in pavement engineering
34 J. P. Forth, S. E. Zoorob, and D. V. Dao, The development of a masonry unit composed entirely of recycled and waste aggregates 11/2004 in Proceedings of International RILEM Conference on the use of recycled materials in buildings and structures, Edited by Va’zquez E., Hendriks Ch. F., and Janssen G. M. T., Vol. 1, pp. 341-350
35 Đào Văn Đông, Cải thiện một số chỉ tiêu kỹ thuật của bitum dầu mỏ quánh xây dựng đường bằng phụ gia EVA 01/2001 Tạp chí Cầu Đường, Việt Nam, Số 6, tr. 7-8
36 Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Lân: Nghiên cứu đề xuất cường độ dính bám yêu cầu giữa hai lớp bê tông asphalt 11/2016 Tạp chí GTVT, Số 11, pp. 48-51
37 Trần Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Long, Đào Văn Đông: Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay. 6/2017 Tạp chí GTVT, số 6, pp. 49-52
38 Trần Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Long, Đào Văn Đông: Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông geopolymer tro bay cốt thép 8/2017 Tạp chí GTVT, số 8, pp. 58-61
39 Nguyễn Ngọc Lân, Đào Văn Đông, Trần Hoài Nam: Thực nghiệm đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt tái chế ấm 12/2017 Tạp chí GTVT, số 12, pp 48-53
40 Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Ngọc Lân, Đào Văn Đông, ...: Thực nghiệm đánh giá mo đun đàn hồi của vật liệu đất đắp nền đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai 12/2017 Tạp chí GTVT, số 12, pp 98-101
41 Bùi Quỳnh Anh, Đào Văn Đông, Vầy Văn Hồng, Nguyễn Quang Phúc: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm bước đầu về ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến đến khả năng kháng cắt trượt giữa hai lớp bê tông asphalt từ mẫu khoan hiện trường 6/2018 Tạp chí GTVT, số 6, pp 100-105

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Phạm Duy Hữu, Vũ Đức Chính, Đào Văn Đông, Nguyễn Thanh Sang, Bê tông asphalt 2008 Nhà xuất bản Giao thông Vận tải
2 Phạm Duy Hữu, Nguyễn Ngọc Long, Đào Văn Đông, Phạm Duy Anh, Bê tông cường độ cao và chất lượng cao 2009 Nhà xuất bản Giao thông Vận tải
3 Phạm Duy Hữu, Đào Văn Đông, Vật liệu xây dựng mới 2009 Nhà xuất bản Giao thông Vận tải
4 Phạm Duy Hữu, Vũ Đức Chính, Đào Văn Đông, Nguyễn Thanh Sang, Bê tông asphalt và hỗn hợp asphalt 2010 Nhà xuất bản Giao thông Vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Phạm Minh Phúc Nghiên cứu, tính toán kết cấu mặt đường bê tông gạch lát và khả năng ứng dụng cho điều kiện Việt Nam Thạc sĩ 2010
2 Đoàn Kiên Trung Nghiên cứu ứng dụng vật liệu hỗ trợ ván khuôn để nâng cao độ bền cho kết cấu bê tông xi măng trong điều kiện Việt Nam Thạc sĩ 2010
3 Phạm Quang Vĩnh Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của bê tông asphalt rót vữa xi măng ứng dụng cho mặt đường bán mềm ở Việt Nam Thạc sĩ 2011
4 Võ Đặng Sơn Nghiên cứu cường độ dính bám giữa các lớp bê tông asphalt trong kết cấu áo đường mềm cấp cao ở điều kiện Việt Nam Thạc sĩ 2011
5 Vũ Tử Trọng Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của lớp dưới đến giá trị vệt hằn bánh xe trong kết cấu áo đường mềm Thạc sĩ 2012
6 Phùng Tiến Vinh Nghiên cứu đánh giá cường độ bê tông xi măng mác ≥ 45 MPa sử dụng cho thi công một số hạng mục cầu Rạch Miễu Thạc sĩ 2013
7 Hoàng Ngọc Thạo Nghiên cứu ảnh hưởng của loại bột khoáng đến một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của bê tông asphalt Thạc sĩ 2013
8 Đặng Quốc Hùng Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt thoi dẹt của cốt liệu lớn đến một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của bê tông asphalt Thạc sĩ 2013
9 Nguyễn Hữu Anh Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa ứng suất-biến dạng và cường độ nén-mô đung đàn hồi của bê tông xi măng có cường độ nén từ 30 MPa đến 80 MPa Thạc sĩ 2015
10 Bùi Thị Quỳnh Anh Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng bánh xe thí nghiệm đến biến dạng lún vệt bánh xe Thạc sĩ 2015
11 Trịnh Hoàng Sơn Nghiên cứu một số tính chất cơ học của bê tông geopolymer tro bay và định hướng ứng dụng cho kết cấu mặt đường giao thông ở Việt Nam Thạc sĩ 2015
12 NCS Nguyễn Ngọc Lân Nghiên cứu ứng xử dính bám và các giải pháp nâng cao chất lượng dính bám giữa các lớp bê tông asphalt trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam Tiến sĩ 2016
13 NCS Trần Việt Hưng Nghiên cứu thành phần, một số tính chất chủ yếu của bê tông polymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu dầm bê tông cốt thép đúc sẵn Tiến sĩ 2017
14 NCS Thongda Singhaninh Nghiên cứu thành phần, một số tính chất chủ yếu của bê tông asphalt và ứng dụng cho kết cấu mặt đường của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Tiến sĩ 2018
15 NCS Trịnh Hoàng Sơn Nghiên cứu một số tính chất cơ học của bê tông geopolymer tro bay và định hướng ứng dụng cho kết cấu mặt đường giao thông ở Việt Nam Tiến sĩ 201x
16 NCS Bùi Thị Quỳnh Anh Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến đến khả năng chịu cắt trượt giữa hai lớp BTAP Tiến sĩ 201x

Các hướng nghiên cứu quan tâm