Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Đỗ Bảo Sơn - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Bảo Sơn
Thạc sĩ
01/06/1991
Nam
Hà Nội
P.404 - H1 - 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0332336863
sondb@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Sư phạm Hà Nội
Công nghệ thông tin
Việt Nam
2013
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Công nghệ thông tin
2016
Đại học Bách khoa Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng; Chứng chỉ tin học quốc tế IC3-GS4

Quá trình công tác chuyên môn

2013 - 2015 Tập đoàn Viễn thông Quân đội Kĩ sư phát triển phần mềm
2015 - nay Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật hội thảo qua mạng Internet phục vụ các phiên họp, hội thảo ứng dụng tại Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2017 Cấp Trường Giảng viên hướng dẫn

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 An Evolutionary Algorithm for Solving Task Scheduling Problem in Cloud-Fog Computing Environment 2018 In: Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology. ACM, 2018. p. 397-404.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm