Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Đỗ Ngọc Tiến - Trung tâm Công nghệ cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Ngọc Tiến
Tiến sĩ
09/06/1971
Nam
Thái Bình
Số 54, Phố Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
tiendn@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Công nghệ cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chuyên tu
Đại học GTVT
Cơ khí ô tô
Việt Nam
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ học kỹ thuật
2010
Học viện kỹ thuật quân sự
Cơ kỹ thuật
2015
Học viện kỹ thuật quân sự
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA KẾT CẤU HẦM ĐƯỜNG BỘ CHỊU TẢI TRỌNG DI ĐỘNG

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Tiếng anh B2, Tin học B, Giáo dục đại học

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 1995 - 2003 Trung tâm đào tạo nghề - Trường Cao đẳng GTVT Giảng viên
Từ 2004 - 2012 Tổ Văn phòng - Trung tâm công nghệ cơ khí - Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên chính
Từ 2014 - nay Tổ văn phòng - Trung tâm công nghệ cơ khí - Đại học Công nghệ GVTT Phó giám đốc phụ trách trung tâm

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu sản xuất, lắp đặt hệ thống thông hút học gió phòng thí nghiệm nhựa, bê tông nhựa 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu chế tạo máy lốc đa năng 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu phản ứng động của tấm chịu tác dụng của tải trọng di động bằng thực nghiệm 2012 Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX
2 Nghiên cứu tương tác giữa kết cấu đường hầm và nền chịu tác dụng của tải trọng di động theo mô hình bài toán phẳng 2012 Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX
3 Nghiên cứu tương tác giữa kết cấu đường hầm và nền dưới tác dụng của khối lượng di động theo mô hình bài toán không gian 2013 Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XI
4 Tương tác động lực học giữa hệ dao động di động và hệ liên hợp tấm - dây - cột 2013 Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XI
5 Dynamic response of three dimension tunnel on elastic foundation subjected to moving vehicle loads, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol.37, No.2(2015), pp.L-18, DOI: 10.15625/0866-7136/37/2/5552

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm