Thứ Ba ,Tháng Chín 26, 2017

Giảng viên: Đỗ Quang Chấn - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Quang Chấn
Thạc sĩ
02/01/1982
Nam
Phú Thọ
54 triều khúc, thanh xuân, hà nội
0983 992 081
chandq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
Cơ học
Việt Nam
2005
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ học vật rắn
2014
Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
B1 khung Châu Âu

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2010-nay Bộ môn Cơ Lý thuyết - Sức bền vật liệu, Khoa Cơ sở kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Đào Huy Bích, Đào Văng Dũng, Đỗ Quang Chấn. Ổn định của vỏ tròn xoay FGM chịu áp lực ngoài 2015 Hội nghị Khoa học Cơ học vật rắn biến dạng
2 Vũ Đỗ Long, Đỗ Quang Chấn. Dao động phi tuyến của vỏ thoải FGM trên nền đàn hồi 2013 Hội nghị Khoa học Cơ học vật rắn biến dạng

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm