Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Đỗ Quang Chấn - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Quang Chấn
Thạc sĩ
02/01/1982
Nam
Phú Thọ
54 triều khúc, thanh xuân, hà nội
0983 992 081
chandq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
Cơ học
Việt Nam
2005
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ học vật rắn
2014
Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
B2 khung Châu Âu

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2010-nay Bộ môn Cơ Lý thuyết - Sức bền vật liệu, Khoa Cơ sở kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Vũ Anh Tuấn, Đỗ Quang Chấn. Nghiên cứu mô phỏng một số thí nghiệm chính trong môn Sức bền vật liệu bằng mô hình máy thí nghiệm ảo. 2012 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
2 Vũ Đỗ Long, Đỗ Quang Chấn, 2013. Dao động phi tuyến của vỏ thoải FGM trên nền đàn hồi 2013 Hội nghị Khoa học Cơ học vật rắn biến dạng
3 Đào Huy Bích, Đào Văn Dũng, Đỗ Quang Chấn, 2015. Ổn định của vỏ tròn xoay cơ tính biến thiên chịu áp lực ngoài. 2015 Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng
4 Lê Văn Kiên, Đỗ Quang Chấn. Nghiên cứu khả năng sử dụng đèn tín hiệu giao thông bằng năng lượng mặt trời tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà nội/ DT141535. 2015 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
5 Dao Van Dung, Do Quang Chan (2017). Analytical investigation on mechanical buckling of FGM truncated conical shells reinforced by orthogonal stiffeners based on FSDT. Composite Structures 159: 827–841 2017 Composite Structures (Elsevier, SCIE, IF = 4.101)
6 Nguyen Dinh Duc, Kim Seung-Eock, Do Quang Chan (2017). Thermal buckling analysis of FGM sandwich truncated conical shells reinforced by FGM stiffeners resting on elastic foundations using FSDT 2017 Journal of Thermal Stresses (Taylor & Francis, SCI, IF=1.85)
7 Do Quang Chan, Dao Van Dung, Le Kha Hoa (2018). Thermal buckling analysis of stiffened FGM truncated conical shells resting on elastic foundations using FSDT 2018 Acta Mechanica (Springer, SCI, IF=2.113)
8 Le Kha Hoa, Bui Thi Thu Hoai & Do Quang Chan (2018): Nonlinear thermomechanical postbuckling analysis of ES-FGM truncated conical shells resting on elastic foundations 2018 Mechanics of Advanced Materials and Structures (Taylor & Francis, SCIE, IF=2.645)
9 Do Quang Chan, Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc (2018). Vibration and nonlinear dynamic response of eccentrically stiffened functionally graded composite truncated conical shells surrounded by an elastic medium in thermal environments 2018 Acta Mechanica (Springer, SCI, IF=2.113)
10 Do Quang Chan, Vu Do Long, Nguyen Dinh Duc. Nonlinear buckling and post-buckling of FGM shear deformable truncated conical shells reinforced by FGM stiffeners. 2018 Mechanics of Composite Materials Vol. 54, No. 6, pp. 745-764(Springer, SCIE, IF=0.49); (Russian translation published in Mekhanika Kompozitnykh Materialov, Vol. 54, No. 6, pp. 1079-1104, November-December, 2018).

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Nguyễn Thị Giang, Bùi Gia Phi, Đỗ Quang Chấn. Giáo trình Cơ học cơ sở. 2016 Nhà xuất bản Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm